Požiarna signalizácia včas informuje o príznakoch požiaru

Požiarna signalizácia

Požiarna signalizácia včas informuje o príznakoch požiaru

Požiarna signalizácia je zariadenie, konkrétne ide o požiarno – technické zariadenie, ktoré slúži na Vašu ochranu. Včas Vás informuje o príznakoch požiaru. V prípade, ak identifikuje takéto ohrozenie, spustí akustické a optické varovanie. Požiarna signalizácia obsahuje hlásiče požiaru a zariadenie, ktoré Vás v prípade núdze informuje o požiari vo Vašom dome. Hlavnou úlohou požiarnej signalizácie je včas Vás informovať o vzniknutom požiari. Hlásič požiaru Vás na nebezpečenstvo upozorní už v prípade, keď identifikuje v dome dym. Požiarnu signalizáciu je vhodné kombinovať aj s inými technickými zariadeniami, ktoré ešte viac dokážu zabezpečiť Vašu ochranu a ochranu Vášho majetku. Continue reading